>  Prawo karne   >  Czym jest „wypiska”, czy tymczasowo aresztowany może robić zakupy w Katynie na terenie Aresztu Śledczego?

Czym jest „wypiska”, czy tymczasowo aresztowany może robić zakupy w Katynie na terenie Aresztu Śledczego?

Tym terminem określane są środki pieniężne jakie do dyspozycji ma tymczasowo aresztowany na terenie Aresztu Śledczego. Środki może wpłacić bezpośrednio tymczasowo aresztowany jeśli posada je z chwilą przyjęcia do Aresztu Śledczego lub każda osoba przelewem na konto bankowe właściwego Aresztu Śledczego.

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko aresztowanego, a także wskazać imię ojca i dopisać „wypiska”. Dzięki posiadaniu tych środków osadzony może dokonywać zakupów w sklepie na terenie Aresztu Śledczego. Z każdej wypiski pobierana jest, przez Areszt Śledczy, kwota na tzw. „żelazną kasę”. Żelazna kasa ma na celu gromadzenie środków skazanego na tzw. „powrót”. Z każdej wpłaty pobierane jest 50% na „żelazną kasę” ale nie więcej niż około 190 zł.

Napisz komentarz

Call Now Button