Prawo karne

Kancelaria Adwokacka adwokata Michała Węża specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz w procesach sądowych, zarówno przed sądem I instancji, sądem II instancji oraz Sądem Najwyższym. Naszą specjalnością jest zarówno obrona oskarżonego, jak i reprezentacja pokrzywdzonego.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego w tym również prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Ponadto obejmujemy zakresem swoich usług prawo wykroczeń.

Podstawowym zadaniem Kancelarii jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony. Naszym celem jest ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Oferowane czynności obejmują:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę;
 • obronę oskarżonych w postępowaniu karnym;
 • obronę oskarżonych w toku postępowania karno – skarbowego;
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie przestępstw skarbowych począwszy od etapu kontroli skarbowej skończywszy na postępowaniu przed sądem karnym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu o kompensatę dla ofiar przestępstw;
 • reprezentowanie osób nie będących stronami w postępowaniu karnym;
 • prowadzenie spraw przed sądem w sprawach wykroczeniowych (np. naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym, drobna kradzież, zakłócanie porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej, pożywanie alkoholu w miejscu publicznym);

Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Call Now Button