Postępowania podatkowe

W ramach usług w zakresie prawa podatkowego reprezentujemy Klientów w czasie każdej kontroli i  postępowania podatkowego, zwalniając ich z obowiązku kontaktowania się z kontrolującymi lub prowadzącymi postępowania.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • uczestniczenie w przesłuchaniach podatnika, przesłuchaniach świadków i w procesie gromadzenia dowodów;
  • analiza protokółów z kontroli w celu ustalenia możliwości i strategii obrony podatnika;
  • sporządzanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokółów z kontroli podatkowych lub skarbowych;
  • sporządzenie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i inspektorów kontroli skarbowej do Dyrektora Izby Skarbowej lub Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.

W przypadku otrzymania niekorzystnych decyzji Dyrektora Izby Skarbowej lub Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oferujemy przygotowanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w I instancji oferujemy przygotowanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W powyższym zakresie reprezentujemy Naszych Klientów przed ww. sądami, wykazując się daleko idącą skutecznością prowadzenia sporów sądowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Call Now Button