Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Sprawy spadkowe potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy adwokata. Dziedzina ta przewiduje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, którą szczegółowo reguluje Kodeks cywilny. Kancelaria ułatwi państwu przejście przez wszystkie niezbędne procedury.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i zachowek;
 • analizę stanów faktycznych dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
 • doradztwo prawne w zakresie podatkowych aspektów dziedziczenia majątku;
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa spadkowego.
 • stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z testamentu,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • podział majątku spadkowego,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • zachowek,
 • sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia,
 • obalenie testamentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Call Now Button