Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe dla każdego adwokata są szczególne. Wymagają zrozumienia, delikatności, dotykają bowiem wrażliwej sfery życia każdego człowieka, jaką są kwestie prywatne. Nasi prawnicy z kancelarii adwokackiej w Warszawie i Siedlcach specjalizują się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, obejmujących między innymi: separacje, rozwody, kwestie alimentacyjne czy opiekuńcze.

Klienci, zwracając się do nas o pomoc, mogą liczyć na zrozumienie oraz szczegółowe wyjaśnienie wszystkich zagadnień prawnych związanych z rozwodem. Na początkowym etapie rozmów próbujemy wykorzystać mediacje, poradnictwo lub terapię rodzinną, mając świadomość, że sprawa sądowa jest zawsze ostatecznością. W przypadku braku możliwości porozumienia się stron podejmujemy się prowadzenia sprawy rozwodowej przed właściwym sądem.

Prawnik rozwody

Postępowania rozwodowe w niektórych przypadkach są niestety koniecznością. Decyzja o złożeniu pozwu rozwodowego musi być poprzedzona rzetelną informacją dotyczącą choćby konsekwencji prawnych tej czynności. Naszym Klientom wyjaśniamy wszelkie zagadnienia związane z rozpadem małżeństwa, aby byli świadomi, jak zmieni się ich sytuacja prawna, po prawomocnym zakończeniu postępowania przez sąd.

Doradztwo prawne obejmuje także kwestie związane z materialnym wymiarem postępowania. Rozwód to często konieczność dokonania podziału majątku, ustalenia alimentów, uregulowania kontaktów z dziećmi, ustaleniem władzy rodzicielskiej czy też miejscem pobytu dziecka. Wszystkie te aspekty szczegółowo omawiamy z Klientem, aby na etapie sprawy sądowej, uzgodnić każdy szczegół, mający niebagatelny wpływ na organizację przyszłego życia stron oraz ich dzieci.

Prawo rodzinne

Z uwagi na wyjątkowych charakter spraw, które reguluje prawo rodzinne, nasi adwokaci w Warszawie i Siedlcach czuwają nad przebiegiem postępowania na każdym jego etapie. Naszym celem jest sprawne zakończenie sporu między małżonkami, który nie może być rozwiązany na drodze polubownej. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy strony na każdym etapie postępowania sądowego, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Prawnicy w naszej Kancelarii do każdej sprawy podchodzą indywidualnie, wiedząc, iż rozwody nigdy nie są identyczne, dlatego też niezwykle ważna jest rozmowa z Klientem, okazanie zrozumienia oraz dogłębna analiza przypadku. Prowadząc od wielu lat sprawy z zakresu stosunków rodzinnych, cechuje nas rzetelność i doświadczenie, które wykorzystujemy podczas reprezentacji Klienta. Zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie w przyjaznej atmosferze omówią z Państwem sprawę, informując szczegółowo o możliwych jej rozwiązaniach. Decyzja o wyborze konkretnej drogi jest autonomiczna i należy jedynie do Państwa.

Zawsze dążymy do rozstrzygnięcia sprawy przy wykorzystaniu mediacji, poradnictwa czy terapii rodzinnej. Spotkanie z mediatorem, psychologiem czy psychologiem dziecięcym czasem służą rodzinie bardziej niż proces. Jeżeli te metody zawiodą, lub jeśli nie ma woli polubownego załatwienia sporu, pozostaje droga sądowa. Decyzja o rozwodzie jest ostateczną decyzją małżonków. Jednak gdy już zostanie podjęta, ważne jest, aby dowiedzieć się o wszystkich konsekwencjach prawnych, jakie z niej wynikają. Dlatego też należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc oraz opiekę prawną do profesjonalnego pełnomocnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Call Now Button