>  Prawo karne   >  Jak wygląda przyjęcie do Aresztu Śledczego osoby tymczasowo aresztowanej?

Jak wygląda przyjęcie do Aresztu Śledczego osoby tymczasowo aresztowanej?

Podczas przyjęcia osadzony ma obowiązek podania swoich danych osobowych (m. in. imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, zawodu, koloru oczu, koloru włosów, itp.) i informacji o zmianie tych danych. W celu prawidłowego rozmieszczenia w celach,obowiązkiem osadzonego jest zdeklarowanie się odnośnie do używania wyrobów tytoniowych, podanie informacji o miejscu zameldowania oraz zamieszkania/pobytu (dokładny adres), o uprzednim przebywaniu w zakładach karnych i aresztach śledczych (w jakimkolwiek kraju), o stanie zdrowia.

Osadzony ma obowiązek poddania się czynnościom identyfikacyjnym, a w szczególności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz okazaniu innym osobom. Zdeponowaniu podlegają dokumenty osadzonego, pieniądze oraz wskazane przez personel więzienny przedmioty. Podczas przyjęcia osadzony ma prawo podać dane osób, z którymi chce utrzymywać kontakt. Tymczasowo aresztowany ma prawo zawiadomić o miejscu swojego aktualnego pobytu osobę najbliższą lub inne osoby, stowarzyszenia, organizacje i instytucje (należy podać adres), a także swojego obrońcę. W przypadku posiadania gotówki przez osadzonego może zostać ona wpłacona na konto Aresztu Śledczego, co umożliwia jednocześnie wrobienie tzw. „wypiski” od chwili zaksięgowania gotówki.

Bezpośrednio po przyjęciu osadzony jest umieszczany w celi przejściowej (do 14 dni). Skazany przebywający w celi przejściowej poddawany jest wstępnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym oraz profilaktycznemu badaniu radiologicznemu klatki piersiowej, informuje się go o przysługujących prawach i ciążących obowiązkach wynikających z polskiego prawa oraz o ważniejszych kwestiach dotyczących spraw bytowych, bezpieczeństwa oraz dyscypliny. W celi znajduje się porządek wewnętrzny obowiązujący w więzieniu, z którym osadzony zapoznaje się. Osadzony ma prawo spotkać się z wychowawcą.

Napisz komentarz

Call Now Button